Att leva din Essens

Insikt & verktyg

Asea - Redox Signalmolekyler

Vill du ge dig själv - din kropp; ditt väsen -
en chans att minnas din design?


Hur vill du ta hand om dig själv?

Vilken livsstil och livskvalitet vill du ha?
Är fysisk och psykisk balans viktigt för dig?
Har du någon du unnar mer välbefinnande?

Vill du höra mig berätta om ASEA gå till:
https://youtu.be/R_rwthMlDCk

Några ord om ASEA:
Det är ett antal år sedan vetenskapsmän upptäckte  Redox Signalmolekyler och dess betydelse för kroppens självläkande förmåga.  Sedan dess har flera nobelpris delats ut i ämnet (bl a till James Watson 2014).
Svårigheten låg sedan i att kunna återskapa och stabilisera de, annars flyktiga molekylerna, utanför kroppen.

ASEA* är företaget som, med stöd av atomfysikern Dr Gary Samuelson och ett forskarteam, har lyckats att omorganisera de fyra grundatomerna i salt och vatten till kroppsidentiska signalmolekyler.
De har dessutom lyckats att stabilsera och transportera dem i vatten, gel och serum. 
ASEA har genom denna banbrytande, patenterade forskning och framsteg gett oss möjlighet att med detta tillskott tillföra nya,
signalmolekyler för att optimera våra cellers kommunikation i kroppen. Genom att återställa de nivåer av signalmolekyler, som kroppen har förlorat p g a ålder, obalanser, trauma, föroreningar, förgiftningar m m, börjar kroppen att MINNAS "original-ritningen" och ursprungliga funktioner för reparation, förnyelse, tillväxt och beskydd av våra celler optimeras.  

Dr Gary Samuelson berättar:
"There are over fifteen indepentently-verified Redox Signaling (formed from salt and water) in ASEA, some of them are molecular complexes. In the litterature, these Redox Signaling molecules are categorized into two species, Reactive Oxygen Species (ROS) - which fundamental to the healing process - and Reduced Species. " 

"ASEA tillåter kroppen att komma i kontakt med sin egen visdom."

För mig är det naturligt att se ASEA som ett viktigt tillskott för de transformativa processer som berör såväl vår fysiska, psykiska och andliga dimension. Att tillföra Redox Signalmolekyler (RSM) är som att TILLFÖRA LJUS
för att ge cellerna chans att se vad som behöver göras i det som genom obalanser och överanpassning blivit "mörkt". Städningen på cellnivå startar. Ett tillskott av RSM hjälper, helt enkelt, kroppen att minnas sig själv; designen. Detta bidrar till att stärka kroppens förmåga att tillgodogöra sig det som är bra i vårt intag och eliminera det som inte är bra för vår kropp. Men jag upplever också att ASEA "städar bland cellminnen" och förankrar de insikter om vår grundkonstitution som vi får genom t ex Human Design & Gene Keys.
Personligen har jag tydligt märkt att jag har lättare att slappna av in i min design och att jag stadigt håller en högre frekvens sedan jag började tillföra RSM.

* Vad betyder ASEA?
Asea: från havet - en tidlös symbol för föryngring, pånyttfödelse och helande
****

Kontakta mig via carin@conspirito.se eller 0705 509509
om du vill ha mer information om köp, priser och möjligheten att vara med i mitt team och förmedla ASEA.


 

Du når min särskilda ASEAhemsida -
för att beställa eller för mer produktinfo genom att klicka på länken nedan:
http://www.aktivtvatten.teamasea.com

 

Vill du vara med i ett härligt team - och ett fantastiskt företag - för att förmedla ASEA?

Välkommen att höra av dig till mig så berättar jag om möjligheterna att bidra till andras välbefinnande och samtidigt få förtjänster via ASEAs kompensationsplan, som blivit utnämnd till den bästa bland världens NetworkMarketing företag.

Länkar:
http://www.amazingmolecules.com
http://www.theredoxdoc.com
http://www.aseaglobal.com/sv-se
http://www.scienceofasea.com

Se min blogg för fler förslag. Det finns en hel del intervjuer på YOUTUBE - sök på ordet ASEA.