Vad önskar du?


Jag arbetar numera enbart via Zoom-möte (internetbaserat) med individer och par 
i vägledande samtal utifrån Human Design, Gene Keys och Psykosyntes. Jag ger också föräldrar konsultationer för barn under 18 år utifrån HD och GK. Du kan boka en fristående session, dock gynnas du bäst av en eller fler fördjupningstimmar. 

JAG SPELAR IN ALLA SESSIONER SÅ ATT DU KAN LYSSNA I LUGN OCH RO I EFTERHAND.

* En fristående, grundläggande genomgång av din design, enl Human Design två timmar:
Privatbetalande: 1 950 kr inkl moms
Företagsfaktura: 1 950 kr exkl moms
  

* Paketpris med rabatt (du sparar 375 kr) för grundläggande genomgång av din design, 
två timmar + en timmes uppföljning:

Privatbetalande: 2 450 kr inkl moms 
Företagsfaktura: 2 450 kr exkl moms

Uppföljningenstimmen skall genomföras inom två månader efter första genomgången.

* Immersion - att ge tid för en djupare integration - "Boka fyra sessioner, betala för tre!!!"

Privatbetalande: 2 625 kr inkl moms för fyra timmar.
Företagsfaktura: 2 700 kr exkl moms för fyra timmar.

Efter en grundläggande genomgång kan du bokar fyra sessioner med ca 14 dagars mellanrum.
Detta för att ge tid för djup, ömsint process att föra samman förståelsen av din design med din historia, din vardag och relationer.
Jag kombinerar min vägledning med avancerad information från Human Design samt detaljer från Gene Keys, som möjlighet att förstå mer om styrka och sårbarhet i din design, d v s gåvo- och skuggfrekvens.
Du kan boka det här paketet igen om du vill fortsätta efter fyra timmar. 

* Fristående, löpande bokning av uppföljning- och fördjupningssamtal -
  samt för övrig väg- och handledning och terapisamtal

Privatbetalande: 875 kr inkl moms/timme
Företagsfaktura: 900 kr exkl moms/timme

Du kan också boka, löpande och fristående sessioner, efter eget behov och i den takt som passar dig. 
Vi utgår från din vardagssituation, relationer och/eller existentiella frågor med utgångspunkt från din design.
Jag adderar avancerade detaljer inom Human Design, Gene Keys; Gyllne Stigen utifrån din livssituation och frågeställningar.

* Vägledning genom Gene Keys "Gyllne Stig"

Privatbetalande: 875 kr inkl moms/timme
Företagsbetalande: 900 kr exkl moms/timme

Vi är menade att fullborda vårt syfte "livsuppgift - livsarbete" i relationer - och därför har "Gyllne Stigen" fokus på att förstå dina relationsmönster; hur/vad/vem du attraherar till ditt liv; den gåva du är och gåvor har att ge; styrkor - men också de sår och försvar som kan hindra dig att fullborda ditt syfte. Detta är en process som kräver "djupt åtagande" och villighet att se gåvor men också att erkänna, omfamna och acceptera dina skuggsidor - för att på så sätt frigöra den du innerst inne är.
Tidsåtgången varierar lite beroende på hur mycket du på egen hand vill förbereda dig genom att t ex läsa om/studera gennycklar (via engelsk littertur som du beställer.)

För den som vill ha "full assistans"
bidrar jag med skrivet material (svenska) per mejl, hemuppgifter inför sessionernas fördjupade samtal och vägledning, tidsåtgång 8-10 timmar fördelade med 2-3 veckor mellan varje session.
Rabatt då med ca 15% (exempel: istället 750 kr inkl moms/tim för privatperson).
 
 

* Konsultation för par: 90 minuter

Privatbetalande: 2 300 kr inkl moms
Företagsfaktura: 2 300 kr exkl moms

Bästa sättet är att ni först, gör en enskild genomgång av er egen design, därefter parkonsultation för att arbeta mer er relation utifrån era unika designer; att förstå olikheter - på vilket sätt ni attraherar och repellererar i relatione och hur att bäst fungera ihop, utifrån individuell energityp och egenskaper. Jag adderar behjälplig information från Gene Keys också.

* Att ge ditt barn bästa stöd att vara sig själv.

Privatbetalande: 1000 kr inkl moms/barn under 18 år.

FÖRÄLDRARSTÖD: Genom att förstå ditt barns natur ger du henne/honom bästa förutsättning att "vara sig själv", slippa överdriven anpassning och förställning. Du kan stötta och stärka de naturliga, medfödda gåvor ditt barn har och undvika fällan att projicera dina egna egenskaper och önskemål på ditt barn. (Ca 1 timme)

Grundkurs - Art of Living Your Design - i liten grupp via Zoom.

Privatbetalande: 4 500 kr inkl moms för 8 tillfällen x 90 minuter i grupp om max 4 personer - samt ca tio timmars inspelade föreläsningar. Mot företagsbetalning: 4 500 kr exkl moms
NÄSTA START: Onsdag 19 av januari 2022. Kvällstid 19:00-20:30
SISTA ANM DAG 5/1-22. Anm avg 500 kr. Resterande 4000 kr senast 12/1-22.

För att delta krävs att du har haft en grundläggande genomgång med mig av din design. Kursen krävs också för att kunna söka professionell utbildning till Human Design Analytiker vid IHDS. Kursen passar också dig som vill ha en djupare förståelse för Human Design Systemet. Kursen ger en god överblick för din vardag men ger inte behörighet att genomföra grundläggande och avancerade genomgångar av andras designer som Analytiker.
För att få intyg om genomgången grundkurs krävs (utöver en grundläggande genomgång av din design, av certifierad Analytiker) tar du åtta personliga handledningstimmar, lyssnar till ca 10 timnmar inspelade lektioner mellan sessionerna, gör hemuppgifter, varav vissa delar fungerar som "inlämningsuppgifter" till mig.

Att vara i grupp innebär att du får höra andra deltagare dela sin upplevelse. Här kan vi stötta varandra att leva vår unika design. Under sessionerna använder vi ca 50% av tiden att dela våra tankar, känslor, frågor som uppstår både via hemarbete/föreläsningar samt genom den egna processen. Resterande tid tar vi upp frågor och jag ger kompletterande undervisning.


* Privat grundkurs - Art of Living Your Design, personlig undervisning och vägledning via Zoom.

Privatbetalande: 950 kr x 8 = 7 600 kr inkl moms
Företagsfaktura: 1 050 kr x 8 = 8 400 kr exkl moms

Kursen krävs, tillsammans med grundläggande genomgång av din design, för att kunna  söka den professionella utbildningen till Analytiker/Guide på IHDS.  Kursen passar också dig som vill ha en djupare förståelse för Human Design Systemet.
Kursen ger en god överblick för din vardag men ger inte behörighet att genomföra grundläggande och avancerade genomgångar av andras designer 
som Analytiker.
För att få intyg om genomgången grundkurs krävs (utöver en grundläggande genomgång av din design, av certifierad Analytiker) får du åtta djupt personliga handledningstimmar där vi samtalar om din process samt jag svarar på frågor och ger kompletterande undervisning. Du lyssnar till ca 10 timnmar inspelade lektioner mellan sessionerna, gör hemuppgifter, varav vissa delar fungerar som "inlämningsuppgifter" till mig.

* Yrkeshandledning/timme.

Mindre företag: 1 200 kr exkl moms
Mot arbetsgivare: 1 375 kr exkl moms

För dig som arbetar som t ex terapeut eller i andra vårdande, ledande yrkesroller där  du vill utgå från en djupare förståelse  av dig själv och för människor i din omgivning. 

"Bortom våra idéer om att göra rätt och att göra fel finns ett fält.
Jag möter dig där."
Rumi