Att leva din Essens

Insikt & verktyg

- Hannah Carin Noelius -
 

Compassion betyder att leva med passion -
- Det är, för mig, mer än medkänsla -

Det är ett förhållningssättet, som mitt livs snirklande stigar av sökande,  - upplevelser, kunskap, erfarenheter och eftertanke;
kärlek, tacksamhet, försoning och acceptans - har fört mig till.

Efter sextiotvå levnadsår (född 1956) och närmare tjugofem år
som verksam terapeut har min syn på livet förenklats mitt i det oändliga mysteriet. Så väldigt mycket handlar om vår attityd;
vårt förhållningssätt till oss själva, andra och livet.
Någonstans och någon gång behöver vi tillåta oss att acceptera vår egen design, ta ansvar för vårt eget liv och välja en, för vår natur,
befrämjande livssyn och livsstil.Med åren har de flesta metoder och tekniker som jag har prövat,
och också haft i min verktygslåda som terapeut,
minimerats till förmån för det n
ära, förtroliga samtalet, som i ett kontext av "andlig vägledning", söker att uppenbara det "enkla"; att se det som "är"; att kärleksfullt, men uppriktigt - och ibland utmanande sätt -, 
bistå dig för att avslöja de illusioner och de tolkningar som skapar din inre och yttre obalans.
Jag utgår från ett djupt intresse för modern andlig vetenskap (t ex kvantfysik) och den andlighet som ser till den Oändliga Intelligens,
som är bortom alltför snäva vetenskapliga eller religiösa doktriner.

Med utgångspunkt från Human Design kan jag ge dig en fullständigt unik, personspecifik respons och vägledning.
Den första genomgången av din design tar två timmar
och bör följas upp med minst en timme.
Sedan kan du själv välja om du vill ha mitt stöd i den fördjupnings- och integrationsprocess som naturligt följer om du vill leva din design mer fullödigt.

Allas vårt syfte fullbordas i och genom relationer
och för dig som vill anta utmaningen att se och transformera de skuggor och sår som finns inbäddade i dina relationsmönster så assisterar jag dig, gärna, genom Den Gyllne Stigen (Gene Keys).
Det är ett djupt andligt, kontemplativt program
som behöver ditt åtagande och din uthållighet.

 

**
Författare till tio böcker - se under "Köp av l
itteratur"

**
Jag kommer med glädje och berättar/föreläser om mina erfarenheter, om böckerna jag skrivit; eller under rubrik/ämne som vi kommer överens om. Hör av dig och berätta om ditt sammanhang och dina önskemål!


**
2015 Certifierad Human Design Analytiker
1996 Diplomerad Psykosyntesterapeut
Åren 2000-2006 verksam som gruppterapeut och lärare vid PsykosyntesAkademin
2004-2006 Studierektor vid PsykosyntesAkademin
1992-2006 verksam som kursledare, retreat- och meditationsledare
på bl a Stiftelsen Berget, Rättvik, Wettershus retreatgård
och i egen regi på olika kursgårdar i hela landet
samt på uppdrag av  olika organisationer

1989-1995 Flera olika utbildningar inom området personlig utveckling; så som gestaltterapeutisk kurs, kroppsterapi på Kauai, Hawaii
Åren 1975-1992 anställd vid Telia, som administratör, Ekonomichef och Ledarutvecklare.

***

"Bortom våra ideér om att göra rätt och göra fel finns ett fält.
Jag möter dig där."
Rumi