Att leva din Essens

Insikt, verktyg och tillskott för balans på själs- och cellnivå

- Referenser & Länkar -

För att läsa mer:

Psykosyntes
www.psykosyntesakademin.se

Human Design
www.ihds.com  
www.jovianarchive.com

Gene Keys och IntegralHumanDesign
www.genekeys.com
www.integralhumandesign.net 

Fotograf (porträtt):Åsa Deleau Wiklund
www.ateljenvidodenplan.se

Livet handlar inte om att finna dig själv.
Det handlar om att
VARA dig själv!