Att leva din Essens

Insikt & verktyg

- Upplägg & Priser -

 För insikt och verktyg för att leva den du är

Du är välkommen för personligt möte men det mycket bra att genomföra samtalen via Skype/telefon. Jag spelar in sessionerna och skickar dig en länk, så att du kan lyssna hur många gånger du vill i efterhand.


Grundläggande genomgång av din design, enl Human Design, 
  
två timmar:
   Privatbetalande: 1 800 kr inkl moms
   Företagsfaktura: 2 100 kr exkl moms
  

* Paketpris för grundläggande genomgång av din design, 
 
 två timmar + en timmes uppföljning

 
Privatbetalande: 2 300 kr inkl moms - du sparar 375 kr
  Företagsfaktura: 2 700 kr exkl moms - du sparar 375 kr
 
Uppföljningenstimmen skall genomföras inom två månader efter första genomgången.

* Uppföljning- och fördjupningssamtal   
   Privatperson: 875 kr inkl moms/timme
   Företagsfaktura: 900 kr exkl moms/timme
   Du bokar timmarna efter eget behov och i den takt som passar dig. Vi utgår från din vardags-
    situation, relationer och/eller existentiella frågor med utgångspunkt från din design. Vi adderar
    Gene Keys för dig som är intresserad av att förstå livet från ett mänskligt/andligt perspektiv och 
    vill höja din frekvens och leva i djupare samklang med dina gåvor.

* Konsultation för par:
  Privatbetalande: 2 100 kr inkl moms
  Företagsfaktura: 2 400 kr exkl moms
 
90 minuters session
  Bästa sättet är att ni först, gör en enskild genomgång av er egen design, därefter

  parkonsultation för att arbeta mer er relation utifrån era unika designer; att förstå olik-
  heter - på vilket sätt ni attraherar och repellererar i relatione och hur att bäst fungera ihop,
  utifrån individuell energityp och egenskaper.

* Grundkurs - Art of Living Your Design -
   Ca tio timmar inspelande föreläsningar och åtta handledningstimmar:
   Privatbetalande: 1 050 kr x 8 = 8 400 kr inkl moms
   Företagsfaktura: 1 250 kr x 8 = 10 000 kr exkl moms
   
Kursen krävs, tillsammans med grundläggande genomgång av din design, för att kunna
    söka den professionella utbildningen till Analytiker/Guide på IHDS.
    Kursen passar också dig som vill ha en djupare förståelse för Human Design Systemet.
    Kursen ger en god överblick för din vardag men ger inte behörighet att genomföra
    grundläggande och avancerade genomgångar av andras designer 
som Analytiker.

* Yrkeshandledning/timme:
   Mindre företag; 1 200 kr exkl moms
   Mot arbetsgivare; 1 375 kr exkl moms
  
För dig som arbetar som t ex terapeut eller i andra vårdande, ledande yrkesroller där
   du vill utgå från en djupare förståelse  av dig själv och för människor i din omgivning.
 

Insikt och verktyg för att leva din design; din egen unika prägling.