Att leva din Essens

Insikt & verktyg

 - Insikt &Verktyg -

Vem är jag?
Vad är mitt syfte?
Hur kan jag leva mer fullödigt?
Varför krånglar mina relationer?
Varför hittar jag inte rätt i livet?
Hur kan jag finna djupare acceptans 
inför både mig själv och andra?
 

 Det är några exempel på frågeställningar som jag, genom åren, 
har mött i mitt terapeutiska arbetet.
En del svar finner vi i de omständigheter och förutsättningar som vår historia har bjudit på, men mycket mer än vi anar lever, möter vi livets händelser utifrån vår bestämda och unika prägling.

De mest värdefulla och befrämjande svaren på våra existentiella frågor är därför av mer "mekanisk" karaktär än psykologisk.
Att få insikt om vår egen design skapar förståelse för hur vi i grunden är "konstruerade" (skapade). Det ger oss möjlighet att slappna av in i oss själva. Det öppnar för en befriande insikt om vår egen natur och ger möjlighet till djupare självacceptans. Det stärker möjligheterna att uttrycka våra gåvor istället för att sträva efter något vi inte är; något som vi själva eller omgivningen ställer krav på, som inte stämmer med vår natur. Att förstå vår design ökar möjligheten att vara oss själva och vår bestämmelse trogna - och att ge andra fria att också leva sin natur. Det kastar ljus över vår historia; vårt öde och bestämmelse på ett helt annat sätt än traditionella psykologiska/psykoterapeutiska inriktningar.

Idag ser jag mitt arbete mer som vägledande (än terapeutiskt) och jag riktar mig till dig som verkligen söker att förändra din attityd till livet; att höja din medvetandenivå och att leva från en högre frekvens.

SE AKTUELLAVERKTYG LÄNGRE NER PÅ SIDAN:När jag arbetade som lärare för bildande terapeuter sade jag alltid till eleverna: "Du är ditt enda verkliga verktyg." Så ser jag det fortfarande.
Min kompetens är de samlade kunskaper jag har skaffat mig i kombination med en inneboende visdom och min livserfarenhet.
Nedan beskriver jag de hjälpmedel som jag känner skapar en extra dimension till existentiella samtal, vägledning och som ger inspiration till att just vara den du är! 
 


Human Design - vetenskapen om mångfald.
Klicka här för att se ett exempel på energikarta.


Integral Human Design
-
kunskapen om hur vi kan leva vår design på olika frekvenser.


Den Gyllne Stigen; om ditt livs syfte och hur att läka relationsmönster, skuggor och sår för att fullborda ditt syfte.

Psykosyntes; min grundläggande terapeutiska utbildning;
förhållningssätt och samtalmetodik.
 

Samt


Litteratur som inspiration.

Certifierad Human Design Analytiker - och certifierad Living-Your-Design Guide,
via
International Human Design School, USA
(2015)
samt
Diplomerad Psyksyntesterapeut
(Jan 1996)

**

För att läsa mer om de olika verktyg som jag tillämpar gå till
"
Referenser och Länkar"