Böcker, CD till försäljning

Välkommen att beställa via kontaktformuläret eller via epost: carin@conspirito.se 

Årets erbjudande: När du beställer "Så länge Hon lever" får du som gåva välja en av mina tidigare böcker: Famnar av liv eller Fallfrukt & Stjärnfall!

 

Så länge Hon lever, feb 2020
159 kr 

188 sidor

Baksidetext:

Har du nätter när du drömmer om att göra det som du håller för oansvarigt och förbjudet?

Nätter när det som du har dämpat och förträngt av din person håller dig vaken.
Nätter när en längtande, inre röst viskar till dig att det är dags att frige dig själv och leva mer fullödigt.
Innan det är för sent.
Det här är en bok om att öppna ögonen för livets egen passion, för vardagens magi och för tidens mening.

I "Så länge Hon lever" skriver Hannah Carin poetiskt och självutlämnande om inre motsättningar, hemliga drömmar och om den förkastade del av sig själv som visade sig vara nyckeln till störra livsglädje.

 

KLICKA HÄR för att läsa mer om boken

KLICKA HÄR för att provläsa utdrag ur boken

KLICKA HÄR för att läsa recensioner

På Youtube finns ett videoklipp där jag läser ett utdrag ur boken.

Eller gå till Youtube och sök på mitt namn eller bokens titel.


********** 

Wow-priser på nedanstående böcker!

Famnar av liv, jan 2017

159 kr - WOWPRIS NU 49 KR!!

191 sidor

Baksidetext:

Genom kärlekens gåtfulla grenverk får vi följa en mormor när hon ömsint ledsagar sin dotterdotter genom eoner av liv, för att låta den unga flickan ana kärlekens mysterium, möjligheternas oändliga rymd och tillvarons bärande kraft.

Vad vill du att dina barn och barnbarn ska ärva efter dig?

Famnar av liv öppnar en värld bortom den linjära tidens begränsningar, bortom det fysiska rummets, även bortom ett här och nu, och en förnummen framtid för att så vidga vår uppfattning om tidens och livets förutsättningar. Det poetiskt vackra språket länkar tid, generationer, relationer, platser och händelser till varandra. Ordens budskap rycker i gamla livlinor, utmanar föreställningar, men inger hopp om att det finns en mening. Med allt. Och att det aldrig är för sent att läka.

Vi ger så lite när vi ger av våra ägodelar. Det är när vi ger av oss själva som vi verkligen ger.

Följ med i berättelsen - mellan subtila tankesfärer och gränsöverskridande tankesprång - för att, om och om igen, söka vad kärleken söker; sig själv.

KLICKA HÄR för att läsa mer om boken.
KLICKA HÄR  för att provläsa de tjugo, första sidorna
KLICKA HÄR för att läsa recensioner

 

Fallfrukt & Stjärnfall, juni 2016

139 kr WOWPRIS NU 49 KR!!

157 sidor

Baksidetext:


Så en dag övergår livet i skördetidens färger. Det som en gång var viktigt börjar falla som mogen frukt till marken och det som har utgjort vår identitet faller likt en döende stjärna.
Den "tredje åldern"; åren mellan femtio och sjuttio är en speciell övergångsperiod. Obevekligen åldras vi. Inga föryngrande metoder som vi erbjuds kan häva tidens gång. Vad blir kvar när gamla roller blivit uttjänta, tagits ifrån oss eller självdött i en avtagande ambition? Vilka möjligheter och drömmar har förspillts? Vad har blivit förverkligat och till vilken nytta?

Det här är en bok om att mogna; om behövlig tid i stillhet för att åter träda fram i mognadens värdiga mantel och om att vandra i de spår av visdom som leder till ett samman- hang där vi passionerat kan ge av vår kärlek och livserfaren- het.

I "Fallfrukt & Stjärnfall" öppnar Hannah Carin en hemlig, icke daterad, dagbok där hon umgås med tankar och känslor runt förlorad ungdom och annalkande ålderdom.
Med en närmast överrumplande uppriktighet berör hon de själsliga, känslomässiga, fysiska och sexuella förändringar hon upplever; ämnen som vi så sällan talar öppet om. Vi får följa henne under en avskalande process. I tomrummet som uppstår när roller faller bort och gamla drivkrafter ebbar ut bearbetar hon sorgen över det icke infriade, men - än mer - celebrerar och lyfter hon fram skördetidens rikedomar.

KLICKA HÄR för att läsa mer om boken
KLICKA HÄR för att provläsa de tjugo, första sidorna
KLICKA HÄR för att läsa recensioner

 

Älskade Människa
- impressionistisk vägledning
(2015).

110 kr


Baksidetext:
I den här boken delar Hannah Carin med varsam och mild ton med sig av de intryck och insikter som präglar hennes sätt att möta människor i sitt arbete som terapeut och vägledare.

"Bevittnar den mänskliga kampen; den att förstå, att bli, att bemästra livet och att segra över döden. Bevittnar smärtan att uthräda det ougrundliga; det provisoriska, det obeständiga och de förlorade slagen.
Som ett kvalens omkväde hör jag de ömsinta orden - Älskade Människa - ständigt viskas i mitt inre.
Det har blivit tydligt att bortom varje anfäktelse råder en stilla ordning. Bortom varje uppror finns frid. Bortom det förvanskade är skönheten total och genom all brustenhet tränger ljuset fram."

KLICKA HÄR för att läsa mer om boken samt recensioner


Vindens väg, 2011
Slut i mitt förlag - men
FINNS ATT KÖPA VIA ADLIBRIS.

är en berättelse om min egen livsväg; om hur min längtan efter mänsklig och gudomlig passion både har sårat och väckt mig. Det är en berättelse om min vandring genom den kristna mystikens landskap tillbaka till ett det mest ursprungliga och till de sfärer som ligger bortom etablerade former och läror. Det är en bok om ett djupt helande av kropp, själ och ande.

KLICKA HÄR för att läsa baksidetext.

****

Tidigare, utgivna böcker:
Gud som Älskare (Artéa Förlag, 2009)
   Endast tre böcker kvar i mitt lager. 220:-
* Silentium - helande pågår (Libris förlag 2007).
   Några få böcker finns kvar i mitt lager. 80:-

Tala till oss om äktenskapet. Slut i förlaget
   (Utbildnings material för parterapeuter)
* Fräls oss ifrån ondo, 2005. Slut i förlaget
* Det helande ljuset, 2004. Slut i förlaget
* Överlåtelse, vägen till helande, 2002 (Egemalm).  
  Slut i förlaget.
* Nåden, den kärlek som förvandlar, 2000 (Egemalm)
  Slut i förlaget.
* CD; Själsängelns tal, 2011, Meditativa texter. 
   Slut i förlaget

KOSTNAD FÖR FÖRSÄNDELSE O PORTO

TILLKOMMER

Nu finns boken

"Så länge Hon lever"

- en bok om passion, magi och tidens mening